STOWARZYSZENIE "NASZE DZIECI"

Zielona Góra, Lubuskie, Aleja Wojska Polskiego 116
KRS: 0000016711 , NIP: 9291664056 , REGON: 971305650
star star star star

Cele statutowe

Celami stowarzyszenia są: 1)wszechstronna działalność na rzecz rozwoju placówek opiekuńczo- wychowawczych w zielonej górze. 2)wspieranie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych w zielonej górze w zakresie opieki i wychowania przebywających w nich podopiecznych. 3)działalność na rzecz dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w zielonej górze. 4)działalność charytatywna na rzecz obecnych i byłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w zielonej górze o...Rozwiń
Celami stowarzyszenia są: 1)wszechstronna działalność na rzecz rozwoju placówek opiekuńczo- wychowawczych w zielonej górze. 2)wspieranie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych w zielonej górze w zakresie opieki i wychowania przebywających w nich podopiecznych. 3)działalność na rzecz dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w zielonej górze. 4)działalność charytatywna na rzecz obecnych i byłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w zielonej górze oraz ich rodzin. 5)wszechstronne wspieranie rozwoju wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w zielonej górze. 6)promocja i realizacja form kompleksowego poszerzania wiedzy i umiejętności wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w zielonej górze. 7)wspieranie rozwoju zawodowego wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych w zielonej górze, zgodnie z ich predyspozycjami, kompetencjami i inspiracjami. 8)propagowanie idei i zasad integracji dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w zielonej górze ze sobą oraz z wychowankami innych placówek w kraju i za granicą. 9)umożliwianie wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych w zielonej górze wypoczynku i rekreacji. 10)wspieranie ochrony i promocji zdrowia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w zielonej górze. 11)wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz rozwoju sportowego wśród wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w zielonej górze. 12)propagowanie ekologii i ochrony środowiska oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego wśród wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych w zielonej górze. 13)propagowanie turystyki i krajoznawstwa wśród wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych w zielonej górze. 14)propagowanie kultury i sztuki wśród wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w zielonej górze. (kolejne cele określone są w § 6 statutu) Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 13.228,10 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 46.005,04 zł
Razem 59.233,14 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego