STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO OŚWIATOWE "NASZA SZKOŁA"

Dokudów Pierwszy, Lubelskie, Dokudów Pierwszy 37A
KRS: 0000016511 , NIP: 5372181779 , REGON: 030807972

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest: 1. Działanie na rzecz rozwoju edukacji, oświaty i upowszechniania wiedzy o środowisku wiejskim. 2. Wspieranie wszechstronnego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi. 3. Promowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców. 4. Udzielanie pomocy, we wszystkich możliwych formach, dzieciom, młodzieży i społeczności wie...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest: 1. Działanie na rzecz rozwoju edukacji, oświaty i upowszechniania wiedzy o środowisku wiejskim. 2. Wspieranie wszechstronnego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi. 3. Promowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców. 4. Udzielanie pomocy, we wszystkich możliwych formach, dzieciom, młodzieży i społeczności wiejskiej. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.064.587,23 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 35.523,50 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 13.423,18 zł
Razem 1.113.533,91 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona