KATOLICKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE W BIELSKU-BIAŁEJ

BIELSKO-BIAŁA, Śląskie, KRASIŃSKIEGO 17
KRS: 0000016497 , NIP: 5471734945 , REGON: 071005210
star star star

Cele statutowe

1.Kształtowanie osobowości ludzkiej i wychowanie człowieka świadomego swych obowiązków patriotycznych, osobistych i społecznych- w oparciu o naukę kościoła katolickiego. 2. Propagowanie chrześcijańskich zasad współżycia międzyludzkiego- wzajemnej życzliwości i otwartości, poszanowani pracy, poczucia odpowiedzialności za losy środowiska i kraju. 3. Działalność społeczno-kulturalna i oświatowo-wychowawcza ze szczególnym uwzględnieniem tysiącletniej kultury chrześcijańskiej Polski i kultury regio...Rozwiń
1.Kształtowanie osobowości ludzkiej i wychowanie człowieka świadomego swych obowiązków patriotycznych, osobistych i społecznych- w oparciu o naukę kościoła katolickiego. 2. Propagowanie chrześcijańskich zasad współżycia międzyludzkiego- wzajemnej życzliwości i otwartości, poszanowani pracy, poczucia odpowiedzialności za losy środowiska i kraju. 3. Działalność społeczno-kulturalna i oświatowo-wychowawcza ze szczególnym uwzględnieniem tysiącletniej kultury chrześcijańskiej Polski i kultury regionalnej. 4. Niesienie pomocy materialnej potrzebującym, dobroczynność, działalność charytatywna. 5. Umacnianie więzi rodzinnych, troska o właściwe relacje małżeńskie i wychowanie dzieci. 6. Propagowanie aktywnych form wypoczynku. 7. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 8. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 510.394,85 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 21,72 zł
Pozostałe 159.831,40 zł
Razem 670.247,97 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona