TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI OPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY

Opole, Opolskie, Krakowska 41/B
KRS: 0000015129 , NIP: 7541726611 , REGON: 532210441
star star star star

Cele statutowe

Reguluje paragraf 6 statutu
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 40.061,42 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 14.341,24 zł
Razem 54.402,66 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność zlecona