STOWARZYSZENIE "NASZ RYMANÓW"

Rymanów, Podkarpackie, Grunwaldzka 11
KRS: 0000015119 , NIP: 6842252981 , REGON: 371001118

Cele statutowe

1. Inicjowanie działań na rzecz miasta i gminy rymanów. 2. Wspieranie wszelkich inicjatyw sprzyjających rozwojowi i promocji miasta i gminy rymanów. 3. Współdziałanie z władzami samorządowymi. 4. Nawiązywanie kontaktów z organizacjami o podobnym charakterze. 5. Wspieranie wszelkich działań zmierzających do zmniejszenia bezrobocia na terenie gminy rymanów. 6. Promowanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w szczególności poprzez szkolenia, wydawnictwa i publikacje oraz poradnictwo. 7. Promowanie...Rozwiń
1. Inicjowanie działań na rzecz miasta i gminy rymanów. 2. Wspieranie wszelkich inicjatyw sprzyjających rozwojowi i promocji miasta i gminy rymanów. 3. Współdziałanie z władzami samorządowymi. 4. Nawiązywanie kontaktów z organizacjami o podobnym charakterze. 5. Wspieranie wszelkich działań zmierzających do zmniejszenia bezrobocia na terenie gminy rymanów. 6. Promowanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w szczególności poprzez szkolenia, wydawnictwa i publikacje oraz poradnictwo. 7. Promowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z procesem integracji europejskiej. 8. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców miasta i gminy rymanów. 9. Wspieranie działań mających na celu zwiększenie zaangażowania jednostek i grup społecznych, szczególnie zagrożonych pozostawieniem na marginesie życia ekonomicznego i społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, bezrobotnych i osób niepełnosprawnych. 10. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 11. Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 12. Działania z zakresu upowszechniania nauki i techniki, oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. 13. Działania wspomagające rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 14. Działania na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku. 15. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobą w trudnej sytuacji życiowej. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 42.020,40 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 25.327,64 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 67.348,04 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona