TOWARZYSTWO MUZYCZNE W CZĘSTOCHOWIE

Częstochowa, Śląskie, Jasnogórska 17
KRS: 0000014656 , NIP: 9490049371 , REGON: 000795778
star star star star

Cele statutowe

1.Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie ma na celu rozwój i upowszechnianie kultury muzycznej wśród najszerszych warstw społeczeństwa. 2. Działalność Towarzystwa Muzycznego obejmuje także wykonywanie, w formach prawem przewidzianych, zadań publicznych w następującym zakresie: a. nauka, edukacja, oświata i wychowanie; b. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; c. pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; d. wspomaganie rozwoj...Rozwiń
1.Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie ma na celu rozwój i upowszechnianie kultury muzycznej wśród najszerszych warstw społeczeństwa. 2. Działalność Towarzystwa Muzycznego obejmuje także wykonywanie, w formach prawem przewidzianych, zadań publicznych w następującym zakresie: a. nauka, edukacja, oświata i wychowanie; b. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; c. pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; d. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; e. integracja europejska oraz rozwój kontaktów i współpracy między społeczeństwami f. promocji i organizacji wolontariatu Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 37.143,20 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 738.880,72 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 3.010,00 zł
Razem 779.033,92 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona