STOWARZYSZENIE WIĘZIONYCH INTERNOWANYCH I REPRESJONOWANYCH "WIR"

CZĘSTOCHOWA, Śląskie, ŁÓDZKA 8/12
KRS: 0000014042 , NIP: 5732417386 , REGON: 151539970
star star star star star

Cele statutowe

1. INTEGRACJA JEGO CZŁONKÓW, SZCZEGÓLNIE NA PŁASZCZYŹNIE SAMOPOMOCY WEWNĄTRZŚRODOWISKOWEJ, PROWADZENIE INICJATYW W DZIEDZINIE KULTURALNEJ, OŚWIATOWEJ I CHARYTATYWNEJ. 2. PODTRZYMYWANIE, DOKUMENTOWANIE I UPOWSZECHNIANIE IDEI I TRADYCJI RUCHU, Z KTÓREGO ŚRODOWISKO WYSZŁO 3. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ, W TYM POMOC DZIECIOM Z RODZIN PATOLOGICZNYCH................................................................................................................................................Rozwiń
1. INTEGRACJA JEGO CZŁONKÓW, SZCZEGÓLNIE NA PŁASZCZYŹNIE SAMOPOMOCY WEWNĄTRZŚRODOWISKOWEJ, PROWADZENIE INICJATYW W DZIEDZINIE KULTURALNEJ, OŚWIATOWEJ I CHARYTATYWNEJ. 2. PODTRZYMYWANIE, DOKUMENTOWANIE I UPOWSZECHNIANIE IDEI I TRADYCJI RUCHU, Z KTÓREGO ŚRODOWISKO WYSZŁO 3. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ, W TYM POMOC DZIECIOM Z RODZIN PATOLOGICZNYCH................................................................................................................................................................................ Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 22.328,95 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 123.291,00 zł
Razem 145.619,95 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku