KARMELICKA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TRUTOWIE

Wola, Kujawsko-pomorskie, Wola 6
KRS: 0000013316 , NIP: 4660237874 , REGON: 911249220

Cele statutowe

1/prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami i stowarzyszeniami. 2/ branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów , zagrożeń ekologicznych , klęsk żywiołowych oraz innych zdarzeń i wypadków . 3/informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. 4/rozwijanie wśród członków kosp kulury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kul...Rozwiń
1/prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami i stowarzyszeniami. 2/ branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów , zagrożeń ekologicznych , klęsk żywiołowych oraz innych zdarzeń i wypadków . 3/informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. 4/rozwijanie wśród członków kosp kulury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalnej , oświatowej i rozrywkowej 5/utrwalanie świadomości i poczucia obowiązków obywatelskich i państwowych względem ojczyzny 6/ pielęgnowanie i propagowanie idei patriotycznych i tradycji historycznych 7/uczestniczenie i reprezentowanie kosp w organach samorządowych i przedstawicielskich 8/wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 60.678,50 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 86,40 zł
Razem 60.764,90 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego