ŁÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY

Łódź, Łódzkie, Żeromskiego 115
KRS: 0000013305 , NIP: 7251087580 , REGON: 470963007

Cele statutowe

- realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, - współuczestniczenia w procesie wychowania młodzieży szkolnej na zdrowych i prawych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, - krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej, rozwijanie zainteresowań sportowych, podnoszenie sprawności fizycznej i stwarzanie warunków do rozwoju mistrzostwa sportowego, - integrowanie środowiska dorosłych do działania na rzecz promocji zdrowia, rozwoju fizycznego...Rozwiń
- realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, - współuczestniczenia w procesie wychowania młodzieży szkolnej na zdrowych i prawych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, - krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej, rozwijanie zainteresowań sportowych, podnoszenie sprawności fizycznej i stwarzanie warunków do rozwoju mistrzostwa sportowego, - integrowanie środowiska dorosłych do działania na rzecz promocji zdrowia, rozwoju fizycznego i sportu młodzieży szkolnej, - inspirowanie różnych środowisk do tworzenia niezbędnych warunków dla zapewnienia prawidłowego biologicznego rozwoju młodzieży szkolnej, - rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży zdrowym stylem życia, - wychowanie do rekreacji fizycznej, Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.712.054,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 17.964,20 zł
Razem 3.730.018,20 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona