TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DOMU CIEPŁA

Warszawa, Mazowieckie, Republikańska 19
KRS: 0000013293 , NIP: 9521276086 , REGON: 010138179
star star

Cele statutowe

1. Pomoc materialna i duchowa osobom zakażonym i chorym na AIDS, w tym w szczególności rodzinom z dziećmi. 2. Zarządzanie Ośrodkiem Dom Ciepła w Warszawie, która nieprzerwalnie, od 33 lat leczy osoby niepełnosprawne, chore na AIDS. 3. Zmiana postaw społecznych – indywidualnych i zbiorowych w stosunku do osób będących nosicielami wirusa HIV i chorych na AIDS. 4 Szczegółowe poznawanie i rozwiązywanie osobistych problemów pacjentów Zakładu Opiekuńc...Rozwiń
1. Pomoc materialna i duchowa osobom zakażonym i chorym na AIDS, w tym w szczególności rodzinom z dziećmi. 2. Zarządzanie Ośrodkiem Dom Ciepła w Warszawie, która nieprzerwalnie, od 33 lat leczy osoby niepełnosprawne, chore na AIDS. 3. Zmiana postaw społecznych – indywidualnych i zbiorowych w stosunku do osób będących nosicielami wirusa HIV i chorych na AIDS. 4 Szczegółowe poznawanie i rozwiązywanie osobistych problemów pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego ‘ Dom Ciepła ‘. 5. Zatrudnianie zaangażowanych i wysoko wyspecjalizowanych pracowników i wolontariuszy do opieki i leczenia pacjentów. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.304.473,91 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 228.430,13 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 4.362,29 zł
Razem 2.537.266,33 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona