STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I SENIOROM "RADOŚĆ"

Mysłowice, Śląskie, Laryska 7
KRS: 0000013242 , NIP: 2220041462 , REGON: 271038716

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest ochrona praw, godności i interesów osób niepełnosprawnych i seniorów, poprzez udzielanie pomocy w organizowaniu: 1. Prawidłowego leczenia i pomocy w rehabilitacji członków stowarzyszenia poprzez zajęcia fizjoterapeutyczne 2. Nauczania w postaci prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej dla 25 osób 3. Zabezpieczenia materialnego 4. Wypoczynku- organizowanie wyjazdów kilkudniowych oraz jednodniowych 5. Potrzebnego sprzętu rehabilitacyjnego - dofinansowanie sprzętu d...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest ochrona praw, godności i interesów osób niepełnosprawnych i seniorów, poprzez udzielanie pomocy w organizowaniu: 1. Prawidłowego leczenia i pomocy w rehabilitacji członków stowarzyszenia poprzez zajęcia fizjoterapeutyczne 2. Nauczania w postaci prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej dla 25 osób 3. Zabezpieczenia materialnego 4. Wypoczynku- organizowanie wyjazdów kilkudniowych oraz jednodniowych 5. Potrzebnego sprzętu rehabilitacyjnego - dofinansowanie sprzętu do rehabilitacji Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 854.541,11 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 854.541,11 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona