SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE

Warszawa, Mazowieckie, Nowy Świat 39
KRS: 0000012189 , NIP: 5251642603 , REGON: 001391959
star star star

Cele statutowe

Społeczne Towarzystwo Oświatowe jest spójną organizacją obywatelską, innowacyjną, opiniotwórczą, działającą na rzecz rozwoju edukacji narodowej, między innymi poprzez prowadzenie bardzo dobrych szkół i placówek oświatowych. Misją Społecznego Towarzystwa Oświatowego jest działanie na rzecz doskonalenia jakości edukacji narodowej i wpływania na jej uspołecznienie, w szczególności przez zakładanie i prowadzenie autonomicznych szkół i placówek oświatowych. Za wartości priorytetowe w działalności S...Rozwiń
Społeczne Towarzystwo Oświatowe jest spójną organizacją obywatelską, innowacyjną, opiniotwórczą, działającą na rzecz rozwoju edukacji narodowej, między innymi poprzez prowadzenie bardzo dobrych szkół i placówek oświatowych. Misją Społecznego Towarzystwa Oświatowego jest działanie na rzecz doskonalenia jakości edukacji narodowej i wpływania na jej uspołecznienie, w szczególności przez zakładanie i prowadzenie autonomicznych szkół i placówek oświatowych. Za wartości priorytetowe w działalności Społecznego Towarzystwa Oświatowego przyjmuje się odpowiedzialność, wolność, uspołecznienie, uczenie się i rozwój. Zgodnie z art.7. Statutu STO celem Towarzystwa jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.668.168,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 119.979,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 20.837,37 zł
Pozostałe 124,31 zł
Razem 2.809.108,68 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku