STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MUZYKI "CANTATA" W ELBLĄGU

Elbląg, Warmińsko-mazurskie, Żyrardowska 49
KRS: 0000011703 , NIP: 5782210055 , REGON: 170381533

Cele statutowe

1) aktywne uczestnictwo w tworzeniu i upowszechnianiu kultury muzycznej na terenie miasta elbląga, województwa warmińsko- mazurskiego oraz województw z nim sąsiadujących, 2) popularyzacja twórczości muzycznej w kraju i za granicą, 3) animacja i wspieranie działalności zespołu chóralnego "Cantata" oraz innych zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych współpracujących ze stowarzyszeniem, 4) podnoszenie poziomu artystycznego członków chóru w ramach amatorsko- społecznego ruchu chóralnego, 5) po...Rozwiń
1) aktywne uczestnictwo w tworzeniu i upowszechnianiu kultury muzycznej na terenie miasta elbląga, województwa warmińsko- mazurskiego oraz województw z nim sąsiadujących, 2) popularyzacja twórczości muzycznej w kraju i za granicą, 3) animacja i wspieranie działalności zespołu chóralnego "Cantata" oraz innych zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych współpracujących ze stowarzyszeniem, 4) podnoszenie poziomu artystycznego członków chóru w ramach amatorsko- społecznego ruchu chóralnego, 5) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej, 6) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, 7) działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 8) działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 9)działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 10) promocja i organizacja wolontariatu. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.500,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 4.680,20 zł
Razem 6.180,20 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego