STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INTEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ "SZANSA" IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Czarne, Pomorskie, Moniuszki 12
KRS: 0000011682 , NIP: 8431327833 , REGON: 770874932

Cele statutowe

1. Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym w zakresie organizacji form leczenia, rehabilitacji, wypoczynku i nauki 2. Pomoc w organizowaniu środków finansowych na wczasy rehabilitacyjne 3. Działalność informacyjno-oświatowa szerząca wiedzę o problematyce osób niepełnosprawnych 4. Podejmowanie wszelkich dozwolonych prawem, działań prowadzących do polepszenia ogólnej sytuacji niepełnosprawnych 5. Integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych - imprezy okazjonalne, ferie zimowe, wycieczki tur...Rozwiń
1. Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym w zakresie organizacji form leczenia, rehabilitacji, wypoczynku i nauki 2. Pomoc w organizowaniu środków finansowych na wczasy rehabilitacyjne 3. Działalność informacyjno-oświatowa szerząca wiedzę o problematyce osób niepełnosprawnych 4. Podejmowanie wszelkich dozwolonych prawem, działań prowadzących do polepszenia ogólnej sytuacji niepełnosprawnych 5. Integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych - imprezy okazjonalne, ferie zimowe, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, obozy letnie 6. Organizowanie i udostępnianie sprzętu rehabilitacyjnego dla członków stowarzyszenia osób niepełnosprawnych Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 41.965,29 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 41.965,29 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego