STOWARZYSZENIE OPIEKI PALIATYWNEJ "NADZIEJA"

Będzin, Śląskie, Plebańska 2
KRS: 0000011033 , NIP: 6252128524 , REGON: 276835067

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest; 1. pomoc (medyczna i duchowa) dorosłym, dzieciom i młodzieży ze schorzeniami ograniczającymi życie (w terminalnym okresie choroby nowotworowej i chorób przewlekłych) i ich rodzinom. Opieka ta jest również sprawowana w domu chorego 2.zjednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie opieki i pomocy, podejmowanie wszelkich działań na rzecz godnego życia w chorobie i godnego umierania 3 propagowanie idei opieki paliatywnej, rozwijanie i wprowadzanie modelu o...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest; 1. pomoc (medyczna i duchowa) dorosłym, dzieciom i młodzieży ze schorzeniami ograniczającymi życie (w terminalnym okresie choroby nowotworowej i chorób przewlekłych) i ich rodzinom. Opieka ta jest również sprawowana w domu chorego 2.zjednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie opieki i pomocy, podejmowanie wszelkich działań na rzecz godnego życia w chorobie i godnego umierania 3 propagowanie idei opieki paliatywnej, rozwijanie i wprowadzanie modelu opieki paliatywnej nad dorosłymi oraz dziećmi i młodzieżą w Polsce i za granicą 4. wspieranie w żałobie rodzin: dorosłych oraz dzieci i młodzieży 5. wspieranie i świadczenie działalności rehabilitacyjnej i profilaktycznej na rzecz dorosłych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 6. podnoszenie kwalifikacji personelu stowarzyszenia i wolontariuszy, pomoc w kształceniu kadr w dziedzinie opieki paliatywnej, edukacja społeczności lokalnej, chorych i ich rodzin, propagowanie idei opieki paliatywnej i szacunku dla życia 7. pomoc w wyposażeniu Oddziałów Opieki Paliatywnej oraz podobnych placówek potrzebujących wsparcia, oraz podnoszenie jakości pracy personelu medycznego tych placówek 8. promocja i organizacja wolontariatu 9. ochrona i promocja zdrowia Celem Stowarzyszenia jest; 1. pomoc (medyczna i duchowa) dorosłym, dzieciom i młodzieży ze schorzeniami ograniczającymi życie (w terminalnym okresie choroby nowotworowej i chorób przewlekłych) i ich rodzinom. Opieka ta jest również sprawowana w domu chorego 2.zjednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie opieki i pomocy, podejmowanie wszelkich działań na rzecz godnego życia w chorobie i godnego umierania 3 propagowanie idei opieki paliatywnej, rozwijanie i wprowadzanie modelu opieki paliatywnej nad dorosłymi oraz dziećmi i młodzieżą w Polsce i za granicą 4. wspieranie w żałobie rodzin: dorosłych oraz dzieci i młodzieży 5. wspieranie i świadczenie działalności rehabilitacyjnej i profilaktycznej na rzecz dorosłych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 6. podnoszenie kwalifikacji personelu stowarzyszenia i wolontariuszy, pomoc w kształceniu kadr w dziedzinie opieki paliatywnej, edukacja społeczności lokalnej, chorych i ich rodzin, propagowanie idei opieki paliatywnej i szacunku dla życia 7. pomoc w wyposażeniu Oddziałów Opieki Paliatywnej oraz podobnych placówek potrzebujących wsparcia, oraz podnoszenie jakości pracy personelu medycznego tych placówek 8. promocja i organizacja wolontariatu 9. ochrona i promocja zdrowia Celem Stowarzyszenia jest; 1. pomoc (medyczna i duchowa) dorosłym, dzieciom i młodzieży ze schorzeniami ograniczającymi życie (w terminalnym okresie choroby nowotworowej i chorób przewlekłych) i ich rodzinom. Opieka ta jest również sprawowana w domu chorego 2.zjednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie opieki i pomocy, podejmowanie wszelkich działań na rzecz godnego życia w chorobie i godnego umierania 3 propagowanie idei opieki paliatywnej, rozwijanie i wprowadzanie modelu opieki paliatywnej nad dorosłymi oraz dziećmi i młodzieżą w Polsce i za granicą 4. wspieranie w żałobie rodzin: dorosłych oraz dzieci i młodzieży 5. wspieranie i świadczenie działalności rehabilitacyjnej i profilaktycznej na rzecz dorosłych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 6. podnoszenie kwalifikacji personelu stowarzyszenia i wolontariuszy, pomoc w kształceniu kadr w dziedzinie opieki paliatywnej, edukacja społeczności lokalnej, chorych i ich rodzin, propagowanie idei opieki pali Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 222.018,54 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 34,03 zł
Pozostałe 240,00 zł
Razem 222.292,57 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku