STOWARZYSZENIE JAROCIN XXI

Jarocin, Wielkopolskie, Gołębia 1
KRS: 0000008971 , NIP: 6171865968 , REGON: 250922125
star star

Cele statutowe

1. promowanie aktywności obywatelskiej, w tym wspieranie sektora pozarządowego 2. promowanie idei samorządności lokalnej, budowy państwa obywatelskiego oraz integracji europejskiej 3. popularyzacja kultury i dziedzictwa narodowego Polski oraz Europy 4. promowanie i organizowanie wychowania i szkolnictwa niepublicznego oraz społecznego 5. promowanie i organizacja przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój w takich dziedzinach jak kultura, sport, gospodarka, pomoc społeczna, edukacja 6. aktywi...Rozwiń
1. promowanie aktywności obywatelskiej, w tym wspieranie sektora pozarządowego 2. promowanie idei samorządności lokalnej, budowy państwa obywatelskiego oraz integracji europejskiej 3. popularyzacja kultury i dziedzictwa narodowego Polski oraz Europy 4. promowanie i organizowanie wychowania i szkolnictwa niepublicznego oraz społecznego 5. promowanie i organizacja przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój w takich dziedzinach jak kultura, sport, gospodarka, pomoc społeczna, edukacja 6. aktywizacja grup narażonych na wykluczenie społeczne, takich jak osoby z rodzin patologicznych, niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, chore 7. wszechstronna działalność na rzecz rehabilitacji medycznej, zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 8. działalność na rzecz promocji edukacji, zatrudniania i aktywizacji osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 9. działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania 10. promocji i organizacji wolontariatu 11. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, instytucje i osoby wykonujące zadania wymienione powyżej 12. działalność, zwłaszcza merytoryczna, wspierająca jednostki i instytucje samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe w działalności z zakresu aktywizacji i reintegracji społecznej Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 696,90 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 228.318,12 zł
Działalność Gospodarcza 865.705,77 zł
Przychody Finansowe 1.098,65 zł
Pozostałe 173.978,50 zł
Razem 1.269.797,94 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
Działalność zlecona