"PYSKOWICKIE NARODZINY" Z SIEDZIBĄ W PYSKOWICACH

Pyskowice, Śląskie, Szpitalna 1
KRS: 0000007912 , NIP: 9691353911 , REGON: 276727410

Cele statutowe

Poprawa komfortu rodzenia a). Wprowadzenie w procesie nowych metod rodzenia b). Doposażenie oddziału położniczego i noworodkowego w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i leczniczy. 2. Doskonalenie zawodowe i szkolenie personelu w zakresie nowoczesnej opieki nad rodzącą i noworodkiem szczegółowe cele określa art. 10
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 11.313,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 642,00 zł
Razem 11.955,00 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego