STOWARZYSZENIE ROZWOJU JUSTYNOWA I JANÓWKI

Justynów, Łódzkie, Łódzka 35
KRS: 0000006159 , NIP: 7282408306 , REGON: 472905652
star

Cele statutowe

1. Wszechstronny rozwój sołectw justynowa i janówki oraz poprawa warunków życia mieszkańców 2. Organizowanie społecznego wsparcia wszystkich inicjatyw służących rozwojowi tych miejsowości w tym współuczestnictwa w rozwoju infrastruktury technicznej. 3. Rozwój bazy sportu, kultury i wypoczynku 4. Stymulowanie i organizowanie działań społecznych na rzecz ochrony środowiska i szeroko pojętej ekologii 5. Działania na rzecz racjonalnego wykorzystania czasu wolnego przez dzieci i młodzież 6. Wyzwalani...Rozwiń
1. Wszechstronny rozwój sołectw justynowa i janówki oraz poprawa warunków życia mieszkańców 2. Organizowanie społecznego wsparcia wszystkich inicjatyw służących rozwojowi tych miejsowości w tym współuczestnictwa w rozwoju infrastruktury technicznej. 3. Rozwój bazy sportu, kultury i wypoczynku 4. Stymulowanie i organizowanie działań społecznych na rzecz ochrony środowiska i szeroko pojętej ekologii 5. Działania na rzecz racjonalnego wykorzystania czasu wolnego przez dzieci i młodzież 6. Wyzwalanie inicjatyw i ofiarności społecznej wspierających działalność placówek oświatowo-wychowawczych 7. Budzenie społecznego zainteresowania sprawami oświaty i wychowania, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rozwoju i życia dzieci specjalnej troski i dzieci z rodzin patologicznych Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 10.029,39 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 28.870,97 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 38.900,36 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona