FUNDACJA PROMOCJI I AKREDYTACJI KIERUNKÓW EKONOMICZNYCH

Warszawa, Mazowieckie, Al. Niepodległości 162/150
KRS: 0000005496 , NIP: 5213148350 , REGON: 017284122

Cele statutowe

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w swej działalności realizować będzie następujące cele: Tworzenie i rozpowszechnianie wysokich standardów jakości kształcenia wyższego w zakresie ekonomii i zarządzania. Tworzenie wewnętrznych i zewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia w zakresie nauk o ekonomii i zarządzaniu. Wspieranie działań uczelni w zakresie doskonalenia kształcenia i uzyskiwania porównywalności standardów edukacyjnych w Polsce i zagranicą w ramach t...Rozwiń
Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w swej działalności realizować będzie następujące cele: Tworzenie i rozpowszechnianie wysokich standardów jakości kształcenia wyższego w zakresie ekonomii i zarządzania. Tworzenie wewnętrznych i zewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia w zakresie nauk o ekonomii i zarządzaniu. Wspieranie działań uczelni w zakresie doskonalenia kształcenia i uzyskiwania porównywalności standardów edukacyjnych w Polsce i zagranicą w ramach tworzenia wspólnej europejskiej przestrzeni akademickiej. Tworzenie warunków do wymiany informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami zainteresowanymi doskonaleniem edukacji ekonomicznej w Polsce. Wspieranie więzi pomiędzy światem gospodarki a placówkami wyższego kształcenia ekonomicznego. Wyrażanie opinii w sprawach edukacji ekonomicznej w Polsce. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.203.682,72 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.226.952,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 160,40 zł
Pozostałe 29.842,69 zł
Razem 2.460.637,81 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona