STOWARZYSZENIE "RZESZOWSKI KLUB AMAZONKA"

Rzeszów, Podkarpackie, Wierzbowa 17
KRS: 0000004879 , NIP: 8132784089 , REGON: 690507078

Cele statutowe

Celem działania Klubu Amazonka jest reprezentowanie interesów kobiet przed i po leczeniu raka piersi , oraz pełna rehabilitacja psychofizyczna.Wzajemne wspieranie się w trudnej sytuacji życiowej, w jakiej postawiła nas choroba. 2. Organizacja prelekcji o tematyce współczesnego leczenia raka piersi i rehabilitacji. 3. Propagowanie i organizacja zajęć rehabilitacyjnych i terapii psychologicznej. 4. Przygotowanie się do roli „ochotniczek”, aby służyć kobietom, które znajdą się w analogicznej syt...Rozwiń
Celem działania Klubu Amazonka jest reprezentowanie interesów kobiet przed i po leczeniu raka piersi , oraz pełna rehabilitacja psychofizyczna.Wzajemne wspieranie się w trudnej sytuacji życiowej, w jakiej postawiła nas choroba. 2. Organizacja prelekcji o tematyce współczesnego leczenia raka piersi i rehabilitacji. 3. Propagowanie i organizacja zajęć rehabilitacyjnych i terapii psychologicznej. 4. Przygotowanie się do roli „ochotniczek”, aby służyć kobietom, które znajdą się w analogicznej sytuacji. 5. Działalność związaną z problemami zdrowotnymi członkiń, np. zaopatrzenie rehabilitacyjne, sanatoria itp. 6. Działania integrujące środowisko kobiet po leczeniu raka piersi - spotkania oraz wyjazdy i wycieczki integracyjne. 7. Propagowanie; rekreacji, sportu, turystyki. 8. Upowszechnianie kultury i sztuki wśród Amazonek 9. Promocję i organizację wolontariatu. 10. Organizowanie akcji charytatywnych. 11. Organizowanie grup wsparcia i samopomocy. 12. Ochronę i promocję zdrowia; profilaktyka wczesnego wykrywania raka piersi. 13. Działalność wydawnicza; materiały informacyjno-edukacyjne. 14. Pielęgnowanie tradycji narodowych, kulturowych oraz patriotyzmu wśród Amazonek. 15. Kształtowanie wymiany dobrych praktyk poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi Unii Europejskiej. 16. Pozyskiwanie dotacji celowych, środków unijnych i spoza Unii Europejskiej na działania statutowe Klubu. 17. Wdrażanie nowych technologii; zakup sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu rekreacyjno- sportowego, sprzętu komputerowego. 18. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 19. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 20. Pomoc społeczną, w tym osobom w trudnej sytuacji życiowej. 21. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – otoczenie pomocą Amazonek-Seniorek 22. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Klub Amazonka realizuje również swoje cele poprzez; odpłatną działalność pożytku publicznego. 1. Wzajemne wspieranie się w trudnej sytuacji życiowej, w jakiej postawiła nas choroba. 2. Organizacja prelekcji o tematyce współczesnego leczenia raka piersi i rehabilitacji. 3. Propagowanie i organizacja zajęć rehabilitacyjnych i terapii psychologicznej. 4. Przygotowanie się do roli „ochotniczek”, aby służyć kobietom, które znajdą się w analogicznej sytuacji. 5. Działalność związana z problemami zdrowotnymi członkiń, np. zaopatrzenie rehabilitacyjne, sanatoria itp. 6. Działania integrujące środowisko kobiet po leczeniu raka piersi - spotkania oraz wyjazdy i wycieczki integracyjne. 7. Propagowanie: rekreacji, sportu, turystyki. 8. Upowszechnianie kultury i sztuki wśród Amazonek. 9. Promocję i organizację wolontariatu. 10. Organizowanie akcji charytatywnych. 11. Organizowanie grup wsparcia i samopomocy. 12. Ochronę i promocję zdrowia; profilaktyka wczesnego wykrywania raka piersi. 13. Działalność wydawnicza; materiały informacyjno-edukacyjne. 14. Pielęgnowanie tradycji narodowych, kulturowych oraz patriotyzmu wśród Amazonek. 15. Kształtowanie wymiany dobrych praktyk poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi Unii Europejskiej. 16. Pozyskiwanie dotacji celowych, środków unijnych i spoza Unii Europejskiej na działania statutowe Klubu. 17. Wdrażanie nowych technologii; zakup sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu rekreacyjno- sportowego, sprzętu komputerowego. 18. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 19. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 20. Pomoc społeczną, w tym osobom w trudnej sytuacji życiow Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 130.477,90 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 130.477,90 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona