"NASZA NADZIEJA - STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

Nowa Ruda, Dolnośląskie, Spacerowa 4
KRS: 0000004746 , NIP: 8851355486 , REGON: 890357052
star star star star

Cele statutowe

Głównym celem organizacji jest udzielanie wszechstronnej pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym miedzy innymi rodzinom wieloproblemowym, osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i najbliższym, innym środowiskom działających na rzecz osób niepełnosprawnych, mniejszościom narodowym, osobom zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz edukacją, wychowaniem i oświatą różnych grup społecznych. Celami szczegółowymi są: niesienie wszechstronnej pomocy i wsparcia we wszystkich dziedz...Rozwiń
Głównym celem organizacji jest udzielanie wszechstronnej pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym miedzy innymi rodzinom wieloproblemowym, osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i najbliższym, innym środowiskom działających na rzecz osób niepełnosprawnych, mniejszościom narodowym, osobom zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz edukacją, wychowaniem i oświatą różnych grup społecznych. Celami szczegółowymi są: niesienie wszechstronnej pomocy i wsparcia we wszystkich dziedzinach życia osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, w tym rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, propagowanie zdrowego stylu życia, propagowanie rozwoju osobistego, propagowanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i psychoterapeutycznej. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 797.416,83 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 4.526,09 zł
Razem 801.942,92 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona