GLIWICKIE STOWARZYSZENIE TANECZNO-SPORTOWE „SZOK GLIWICE”

Gliwice, Śląskie, Barlickiego 3
KRS: 0000004561 , NIP: 6311710830 , REGON: 273108993
star star star

Cele statutowe

1)prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, w tym w sferze zadań publicznych i na rzecz integracji europejskiej, 2)podnoszenie poziomu kultury życia poprzez upowszechnienie sportowego tańca towarzyskiego i innych form tanecznych, 3)popieranie i stwarzanie warunków dla rozwoju ruchu tanecznego jako jednej z dziedzin sztuki i sportu, 4)rozwijanie uzdolnień twórczych, sprawności fizycznej, aktywności kulturalnej i artystycznej zarówno wśród dzieci i młodzieży jak i d...Rozwiń
1)prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, w tym w sferze zadań publicznych i na rzecz integracji europejskiej, 2)podnoszenie poziomu kultury życia poprzez upowszechnienie sportowego tańca towarzyskiego i innych form tanecznych, 3)popieranie i stwarzanie warunków dla rozwoju ruchu tanecznego jako jednej z dziedzin sztuki i sportu, 4)rozwijanie uzdolnień twórczych, sprawności fizycznej, aktywności kulturalnej i artystycznej zarówno wśród dzieci i młodzieży jak i dorosłych, 5)dążenie do zrzeszenia i zintegrowania wszystkich osób związanych z tańcem i innymi formami tanecznymi, a także sympatyków tego ruchu, 6)reprezentowanie sportowego tańca towarzyskiego i innych form tanecznych wobec organów i instytucji centralnych oraz na forum międzynarodowym, 7)przeciwdziałanie zagrożeniu wykluczeniem społecznym, rozwój osobisty, rozwój postaw prospołecznych z wykorzystaniem między innymi tańca jako narzędzia, 8)wspieraniem i promowaniem prozdrowotnych programów aktywności fizycznej dla różnych grup wiekowych (szczególnie wśród dzieci, młodzieży i osób starszych) i różnych środowisk społecznych - w tym środowisk o utrudnionym dostępie do usług kulturowych, 9)upowszechnieniem aktywności fizycznej i promowaniem sportu jako działalności prozdrowotnej. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 582,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 90.896,45 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 91.478,45 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego