LUDOWY KLUB SPORTOWY "PIAST" ŁAPANÓW

Łapanów, Małopolskie, Łapanów 44
KRS: 0000004066 , NIP: 8681715401 , REGON: 852517083

Cele statutowe

1) rozwijanie różnych form kultury fizycznej 2) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży 3) integrowanie środowisk dziecięcych i młodzieżowych na terenie swojego działania 4) prowadzenie działalności w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu. Działalność określona w pkt. 1-4 jest wyłączną statutową działalnością Klubu i dotyczy realizacji działań publicznych na rzecz ogółu społeczności, a zwłaszcza dzieci i młodzieży, jak również na rzecz członków...Rozwiń
1) rozwijanie różnych form kultury fizycznej 2) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży 3) integrowanie środowisk dziecięcych i młodzieżowych na terenie swojego działania 4) prowadzenie działalności w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu. Działalność określona w pkt. 1-4 jest wyłączną statutową działalnością Klubu i dotyczy realizacji działań publicznych na rzecz ogółu społeczności, a zwłaszcza dzieci i młodzieży, jak również na rzecz członków Klubu. 5) upowszechnianie kultury fizycznej przez działalność w zakresie sportu, wychowania fizycznego, rekreacji i rehabilitacji ruchowej 6) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w szczególności poprzez promowanie piłki nożnej 7) promowanie i propagowanie postaw obywatelskich 8) poprzez sport rozwijanie nauki, kultury, oświaty 9) poprzez sport przeciwdziałanie patologiom społecznym; 10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 11) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży 12) wspieranie budowy obiektów sportowych, kulturalnych, oświatowych w Łapanowie Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 340.675,90 zł
Razem 340.675,90 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona