BRACTWO CZARNEJ WODY

Osie, Kujawsko-pomorskie, Rynek 2
KRS: 0000003678 , NIP: 5591817154 , REGON: 092935041
star star star star star

Cele statutowe

1. Celem bractwa jest: 1) promowanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Polski, szczególnie obszarów leżących nad wdą, 2) promowanie idei zrównoważonego rozwoju, 3) ochrona różnorodności biologicznej, krajobrazowej oraz kulturowej Polski ze szczególnym uwzględnieniem terenów nad wdą, 4) wzmacnianie tożsamości lokalnej i regionalnej, rozwój społeczności lokalnej, 5) prowadzenie działalności edukacyjno - wychowawczej, 6) inspirowanie, wspieranie i uzupełnianie działań administracj...Rozwiń
1. Celem bractwa jest: 1) promowanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Polski, szczególnie obszarów leżących nad wdą, 2) promowanie idei zrównoważonego rozwoju, 3) ochrona różnorodności biologicznej, krajobrazowej oraz kulturowej Polski ze szczególnym uwzględnieniem terenów nad wdą, 4) wzmacnianie tożsamości lokalnej i regionalnej, rozwój społeczności lokalnej, 5) prowadzenie działalności edukacyjno - wychowawczej, 6) inspirowanie, wspieranie i uzupełnianie działań administracji rządowej i samorządowej w zakresie ochrony przyrody i środowiska oraz dóbr kultury w Polsce, w tym szczególnie w dorzeczu wdy, 7) promocja idei wolontariatu i praca na rzecz jego rozwoju, 8) upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, 9) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 10) działalność wspomagająca rozwój turystyki w Polsce, szczególnie na terenach nad wdą, 11) wspomaganie podmiotów związanych z ochroną i promocją zdrowia oraz z udzielaniem pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, wypadków i chorób. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 34.948,96 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 11.110,44 zł
Działalność Gospodarcza 16.999,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 3.200,00 zł
Razem 66.258,40 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
Działalność zlecona