OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA GŁOŻYNY W RADLINIE

RADLIN -GŁOŻYNY, Śląskie, REYMONTA 7
KRS: 0000002838 , NIP: 6472170936 , REGON: 276241008
star star

Cele statutowe

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami. 2. Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, tj. podczas ratownictwa pożarowego, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zdarzeń. 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i innych oraz sposobach ochrony przed nimi. 4. Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz prowadzen...Rozwiń
1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami. 2. Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, tj. podczas ratownictwa pożarowego, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zdarzeń. 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i innych oraz sposobach ochrony przed nimi. 4. Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. 5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich. 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 117.039,50 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 117.039,50 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona