SIATKARSKI KLUB GÓRNIK RADLIN Z SIEDZIBĄ W RADLINIE

Radlin, Śląskie, Korfantego 17
KRS: 0000001666 , NIP: 6472227903 , REGON: 276859613

Cele statutowe

Cele statutowe Klubu są zawarte w Statucie w paragrafie 9 pkt. 1: Celem Klubu jest realizacja zadań w zakresie: a) nauki, edukacji, oświaty i wychowania przez rozwój i propagowanie piłki siatkowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu, b) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, c) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym przez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych w czasie rozgrywanych przez drużyny...Rozwiń
Cele statutowe Klubu są zawarte w Statucie w paragrafie 9 pkt. 1: Celem Klubu jest realizacja zadań w zakresie: a) nauki, edukacji, oświaty i wychowania przez rozwój i propagowanie piłki siatkowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu, b) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, c) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym przez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych w czasie rozgrywanych przez drużyny klubu mecze. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 187.910,60 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 4.650,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 192.560,60 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona