LUDOWY KLUB SPORTOWY "BUK" RUDY Z SIEDZIBĄ W RUDACH

Rudy, Śląskie, Rogera 25
KRS: 0000001005 , NIP: 6391763945 , REGON: 276835110

Cele statutowe

Propagowanie, organizowanie sportu kwalifikowanego i działalności rekreacyjnej wśród mieszkańców Rud i na terenie województwa śląskiego. Kształtowanie odpowiednich dyspozycji psychofizycznych i upowszechnianie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizowanie bezpiecznych widowisk rekreacyjno-sportowych zapewniających wartościowa formę wypoczynku i stanowiącą czynnik integracyjny mieszkańców Rud. Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, organizowanie zawod...Rozwiń
Propagowanie, organizowanie sportu kwalifikowanego i działalności rekreacyjnej wśród mieszkańców Rud i na terenie województwa śląskiego. Kształtowanie odpowiednich dyspozycji psychofizycznych i upowszechnianie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizowanie bezpiecznych widowisk rekreacyjno-sportowych zapewniających wartościowa formę wypoczynku i stanowiącą czynnik integracyjny mieszkańców Rud. Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, organizowanie zawodów rekreacyjno-sportowych, rehabilitacji i imprez integracyjnych. Prowadzenie programów profilaktyki uzależnień. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 170.868,20 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 170.868,20 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona