FUNDACJA "PATRIA"

Białystok, Podlaskie, Ustronna 57
KRS: 0000049932 , NIP: 9661585143 , REGON: 052015596
star

Cele statutowe

Udzielanie wszelkiej pomocy: 1)osobom, które mają zamiar powrócić w ojczyste strony, 2)repatriantom i emigrantom, 3)polakom pozostającym za granicą, 4)politycznym uchodźcom.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 284,40 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 284,40 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego