STOWARZYSZENIE OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Namysłów, Opolskie, Oleśnicka 4
KRS: 0000049741 , NIP: 7521262172 , REGON: 531282792

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest poprawa jakości świadczonych usług oraz komfortu pobytu pacjentów w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i oddziale medycyny paliatywnej, a w szczególności: - wprowadzanie nowoczesnych metod diagnostycznych i leczniczych - działanie na rzecz poprawy warunków leczenia chorych - udział w rozszerzaniu opieki ambulatoryjnej nad chorym - pomoc w organizowaniu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji personelu - stwarzanie możliwości współpracy i wymiany doświadczeń z wiodącymi ośro...Rozwiń
Celem stowarzyszenia jest poprawa jakości świadczonych usług oraz komfortu pobytu pacjentów w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i oddziale medycyny paliatywnej, a w szczególności: - wprowadzanie nowoczesnych metod diagnostycznych i leczniczych - działanie na rzecz poprawy warunków leczenia chorych - udział w rozszerzaniu opieki ambulatoryjnej nad chorym - pomoc w organizowaniu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji personelu - stwarzanie możliwości współpracy i wymiany doświadczeń z wiodącymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi - działalność popularyzatorska na rzecz celów stowarzyszenia Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 72.880,70 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 72.880,70 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego