ŚWIĘTOKRZYSKIE SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE

Kielce, Świętokrzyskie, Al. Ix Wieków Kielc 15
KRS: 0000048926 , NIP: 6571869042 , REGON: 290514636

Cele statutowe

celem statutowym Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacji i wychowania dzieci i młodzieży .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................Rozwiń
celem statutowym Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacji i wychowania dzieci i młodzieży ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 6.747.626,59 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 3,71 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 6.747.630,30 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego