MIEJSKI KLUB SPORTOWY NIELBA WĄGROWIEC

Wągrowiec, Wielkopolskie, Kościuszki 59
KRS: 0000048414 , NIP: 7661618350 , REGON: 001259970
star star

Cele statutowe

1. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU; 2. ROZWÓJ RÓŻNYCH DYSCYPLIN SPORTU ORAZ STAŁE PODNOSZENIE ICH POZIOMU W ZALEŻNOŚCI OD MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH I FINANSOWYCH KLUBU; 3. CZYNNY UDZIAŁ W ŻYCIU SPOŁECZNYM, GOSPODARCZYM I KULTURALNYM 4. OSIĄGNIĘCIE WYNIKÓW SPORTOWYCH NA WSZELKICH POZIOMACH 5. ROZWÓJ JEDNOSTKI POD WZGLĘDEM FIZYCZNYM, INTELEKTUALNYM I MORALNYM POPRZEZ PROMOWANIE I UPOWSZECHNIANIE SPORTU 6. ORGANIZOWANIE RÓŻNORODNYCH FORM WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO 7.UCZESTNICTWO W I...Rozwiń
1. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU; 2. ROZWÓJ RÓŻNYCH DYSCYPLIN SPORTU ORAZ STAŁE PODNOSZENIE ICH POZIOMU W ZALEŻNOŚCI OD MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH I FINANSOWYCH KLUBU; 3. CZYNNY UDZIAŁ W ŻYCIU SPOŁECZNYM, GOSPODARCZYM I KULTURALNYM 4. OSIĄGNIĘCIE WYNIKÓW SPORTOWYCH NA WSZELKICH POZIOMACH 5. ROZWÓJ JEDNOSTKI POD WZGLĘDEM FIZYCZNYM, INTELEKTUALNYM I MORALNYM POPRZEZ PROMOWANIE I UPOWSZECHNIANIE SPORTU 6. ORGANIZOWANIE RÓŻNORODNYCH FORM WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO 7.UCZESTNICTWO W IMPREZACH SPORTOWYCH Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.449.853,63 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 114,21 zł
Pozostałe 107.345,01 zł
Razem 1.557.312,85 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona