STOWARZYSZENIE ASLAN

Warszawa, Mazowieckie, Nowolipie 17
KRS: 0000048117 , NIP: 5251343042 , REGON: 010662420

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest: 1) Udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, społecznej i medycznej dzieciom, młodzieży oraz dorosłym, szczególnie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 2) Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności uzależnieniom i przemocy wśród dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie ich szans edukacyjnych i społecznych. 3) Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działania na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn. 4) Upowszechnianie wi...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest: 1) Udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, społecznej i medycznej dzieciom, młodzieży oraz dorosłym, szczególnie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 2) Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności uzależnieniom i przemocy wśród dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie ich szans edukacyjnych i społecznych. 3) Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działania na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn. 4) Upowszechnianie wiedzy o problemach psychologicznych oraz rozwijanie postaw i wartości humanistycznych, obywatelskich, proekologicznych i prozdrowotnych umożliwiających pełne i odpowiedzialne uczestnictwo w życiu kraju i społeczeństwa. 5) Promocja i organizacja wolontariatu, działań liderskich oraz samopomocowych. 6) Współpraca i wymiana doświadczeń z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi o celach zbieżnych bądź niesprzecznych z celami Stowarzyszenia. Wyżej wymienione cele stanowią działalność pożytku publicznego i będą realizowane w obszarach: oświata, kultura, dobroczynność, ochrona zdrowia i pomoc społeczna. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.661.003,04 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 6.000,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 27,71 zł
Razem 1.667.030,75 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona