STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ

Szczecin, Zachodniopomorskie, Adama Mickiewicza 3
KRS: 0000048068 , NIP: 9551489088 , REGON: 810579250
star star star

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest oddziaływanie na życie małżeńskie i rodzinne zgodnie z etyką katolicką oraz wspieranie członków Stowarzyszenia , a także rodzin nie będących członkami Stowarzyszenia w ich życiu małżeńskim i rodzinnym. Do zadań Stowarzyszenia należy: 1.troska o kulturę życia małżeńskiego, 2. troska o zachowanie życia ludzkiego i o właściwe warunki jego rozwoju, 3. praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży, 4. podejmowanie inicjatyw gospodarczych, społecznych i politycznych w celu w...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest oddziaływanie na życie małżeńskie i rodzinne zgodnie z etyką katolicką oraz wspieranie członków Stowarzyszenia , a także rodzin nie będących członkami Stowarzyszenia w ich życiu małżeńskim i rodzinnym. Do zadań Stowarzyszenia należy: 1.troska o kulturę życia małżeńskiego, 2. troska o zachowanie życia ludzkiego i o właściwe warunki jego rozwoju, 3. praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży, 4. podejmowanie inicjatyw gospodarczych, społecznych i politycznych w celu wszechstronnej pomocy rodzinie, 5. prowadzenie postępowań adopcyjnych, 6. realizacja zadań związanych z rodzicielstwem zastępczym, 7. wspieranie społeczeństwa obywatelskiego opartego o wartości chrześcijańskie. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.776.256,29 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 1.776.256,29 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona