ZARZĄD ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W RZESZOWIE

Rzeszów, Podkarpackie, Akademicka 3/1
KRS: 0000047998 , NIP: 8131295709 , REGON: 690407201

Cele statutowe

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, podnoszenie sprawności fizycznej i polepszenie stanu zdrowia społeczności akademickiej. 2. Rozwijanie sportu kwalifikowanego w środowisku akademickim. 3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej, a także wychowanie Członków Związku zgodnie z tradycjami AZS. 4. Propagowanie aktywności i kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy macierzystej organizacji, uczelni, szkoły i sytuacji życiowej i śro...Rozwiń
1. Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, podnoszenie sprawności fizycznej i polepszenie stanu zdrowia społeczności akademickiej. 2. Rozwijanie sportu kwalifikowanego w środowisku akademickim. 3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej, a także wychowanie Członków Związku zgodnie z tradycjami AZS. 4. Propagowanie aktywności i kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy macierzystej organizacji, uczelni, szkoły i sytuacji życiowej i środowiska. 5. Działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej. 6. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 7. Działanie na rzecz organizacji wolontariatu. 8. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi, nikotynizmowi, zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 347.819,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 86.895,10 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 17.192,90 zł
Razem 451.907,00 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona