STOWARZYSZENIE ROZWOJU NEUROLOGII WIEKU PODESZŁEGO

Katowice, Śląskie, Grzegorza Fitelberga 34/1
KRS: 0000047901 , NIP: 9542395465 , REGON: 277665704

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest: 1. Rozpowszechnianie osiągnięć wiedzy w zakresie nauk neurologicznych wśród lekarzy i pacjentów. 2. Wspieranie badań naukowych w zakresie neurologii wieku podeszłego. 3. Pozyskiwanie sprzętu i aparatury służącej celom diagnostycznym, terapeutycznym, naukowym i szkoleniowym dla ośrodków medycznych i naukowych, zajmujących się chorobami neurologicznymi w wieku podeszłym. 4. Tworzenie i udostępnianie bazy materialnej niezbędnej dla prowadzenia dział...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest: 1. Rozpowszechnianie osiągnięć wiedzy w zakresie nauk neurologicznych wśród lekarzy i pacjentów. 2. Wspieranie badań naukowych w zakresie neurologii wieku podeszłego. 3. Pozyskiwanie sprzętu i aparatury służącej celom diagnostycznym, terapeutycznym, naukowym i szkoleniowym dla ośrodków medycznych i naukowych, zajmujących się chorobami neurologicznymi w wieku podeszłym. 4. Tworzenie i udostępnianie bazy materialnej niezbędnej dla prowadzenia działalności statutowej. 5. Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki i leczenia chorób neurologii wieku podeszłego – ze szczególnym uwzględnieniem choroby Parkinsona, choroby Alzheimera i udarów mózgu. §6 Działalność Stowarzyszenia opiera się przede wszystkim na pracy społecznej ogółu członków zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Prowadząc działalność Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1/ tworzenie funduszów umożliwiających realizowanie celów wymienionych w § 5, 2/ organizację zjazdów i posiedzeń naukowych, 3/ organizację szkoleń przed i podyplomowych, 4/ inicjowanie i organizację badań naukowych, 5/ prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie neurologii, 6/ ogłaszanie konkursów i przyznawanie nagród za osiągnięcia zawodowe, dydaktyczne i naukowe, 7/ współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami społecznymi, 8/ obronę praw i interesów lekarzy i pacjentów. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.383,40 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 225.569,42 zł
Razem 226.952,82 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku