MĄTEWSKI KLUB PIŁKARSKI NOTEĆ INOWROCŁAW

Inowrocław, Kujawsko-pomorskie, Rakowicza 93
KRS: 0000047888 , NIP: 5562420276 , REGON: 092972007

Cele statutowe

Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 60.017,70 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 22.500,00 zł
Razem 82.517,70 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
Działalność zlecona