STOWARZYSZENIE MARFAN POLSKA

Warszawa, Mazowieckie, Pułkowa 58
KRS: 0000047797 , NIP: 5861213533 , REGON: 190924774
star star star

Cele statutowe

1. Pomoc osobom z zespołem marfana oraz innym osobom niepełnosprawnym (zwanymi dalej podopiecznymi) a także ich rodzinom bądź opiekunom. 2. Pomoc ofiarom przemocy, rodzinom dotkniętym nałogiem alkoholowym oraz ofiarom wypadków drogowych. 3. Popularyzowanie idei ochrony środowiska naturalnego.
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 41.085,46 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 94,89 zł
Razem 41.180,35 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego