RADZYŃSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO W RADZYNIU PODLASKIM

Radzyń Podlaski, Lubelskie, Jana Pawła II 2
KRS: 0000047553 , NIP: 5381644635 , REGON: 030299234

Cele statutowe

Celem towarzystwa jest: 1)rozwój i krzewienie wśród członków i społeczeństwa kultury muzycznej, wokalnej i artystycznej oraz utrzymanie życia towarzyskiego wśród swoich członków i ich rodzin, 2)gromadzenie, katalogowanie dorobku kulturalnego, historycznego i muzycznego powiatu radzyńskiego, 3)prowadzenie działań na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury oraz renowacja zabytków, grobów i pomników, 4)podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społeczno-ku...Rozwiń
Celem towarzystwa jest: 1)rozwój i krzewienie wśród członków i społeczeństwa kultury muzycznej, wokalnej i artystycznej oraz utrzymanie życia towarzyskiego wśród swoich członków i ich rodzin, 2)gromadzenie, katalogowanie dorobku kulturalnego, historycznego i muzycznego powiatu radzyńskiego, 3)prowadzenie działań na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury oraz renowacja zabytków, grobów i pomników, 4)podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społeczno-kulturalnej, oświatowej, turystycznej mieszkańców powiatu radzyńskiego. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 54.983,10 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 4.114,09 zł
Razem 59.097,19 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona