KRAKOWSKA FUNDACJA DZIECKA NARODZONEGO

Kraków, Małopolskie, Kopernika 23
KRS: 0000046820 , NIP: 6751024642 , REGON: 350535023
star star star star

Cele statutowe

Celem Fundacji jest inspirowanie, organizowanie, finansowanie i wspomaganie działań na rzecz poprawy pogarszających się, zarówno z przyczyn ekologicznych jak i finansowych, warunków opieki medycznej nad noworodkiem , w pierwszej kolejności na terenie Krakowa i regionu. Oznaczone w Statucie Fundacji cele realizowane są przez : -podnoszenie poziomu wiedzy medycznej w zakresie neonatologii przez organizowanie szkoleń, kursów i seminariów, -pozyskiwanie sprzętu, aparatury medycznej oraz materia...Rozwiń
Celem Fundacji jest inspirowanie, organizowanie, finansowanie i wspomaganie działań na rzecz poprawy pogarszających się, zarówno z przyczyn ekologicznych jak i finansowych, warunków opieki medycznej nad noworodkiem , w pierwszej kolejności na terenie Krakowa i regionu. Oznaczone w Statucie Fundacji cele realizowane są przez : -podnoszenie poziomu wiedzy medycznej w zakresie neonatologii przez organizowanie szkoleń, kursów i seminariów, -pozyskiwanie sprzętu, aparatury medycznej oraz materiałów niezbędnych służących celom diagnostycznym, terapeutycznym i naukowym w Oddziałach Noworodkowych, Wspieranie badań naukowych z zakresu neonatologii i nauk pokrewnych, mających na celu promocję działań na rzecz ochrony zdrowia wcześniaków i noworodków, -nawiązywanie i utrzymywanie stosunków z zagranicznymi organizacjami w celu zdobywania wiadomości i wymiany doświadczeń z zakresu neonatologii, -popieranie i finansowanie uczestnictwa w krajowych i zagranicznych szkoleniach lekarzy i studentów w celu poszerzenia wiedzy i doświadczenia w/w osób i podnoszenia poziomu opieki medycznej nad noworodkami i wcześniakami. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 22.420,61 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 207.469,99 zł
Razem 229.890,60 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku