KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W OPOLU

Opole, Opolskie, Katedralna 4 "A"
KRS: 0000046409 , NIP: 7542541670 , REGON: 531402836

Cele statutowe

1. Działalność w oparciu o naukę kościoła katolickiego dla kształtowania osobowości i wychowania człowieka świadomego swych obowiązków patriotycznych, osobistych i społecznych. 2. Zgodną z nauką kościoła katolickiego i tysiącletnią kulturą chrześcijańskiej Polski działalność społeczno-kulturalną, oświatowo- wychowawczą i charytatywno-opiekuńczą. 3. Podejmowanie działań zapobiegających zjawiskom patologii społecznej. 4. Wyrażanie opinii i zgłaszanie postulatów w sprawach dotyczących zagadnień mor...Rozwiń
1. Działalność w oparciu o naukę kościoła katolickiego dla kształtowania osobowości i wychowania człowieka świadomego swych obowiązków patriotycznych, osobistych i społecznych. 2. Zgodną z nauką kościoła katolickiego i tysiącletnią kulturą chrześcijańskiej Polski działalność społeczno-kulturalną, oświatowo- wychowawczą i charytatywno-opiekuńczą. 3. Podejmowanie działań zapobiegających zjawiskom patologii społecznej. 4. Wyrażanie opinii i zgłaszanie postulatów w sprawach dotyczących zagadnień moralnych, kulturalnych, społecznych, gospodarczych i politycznych. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.596,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 19.916,59 zł
Razem 22.512,59 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego