STOWARZYSZENIE "POMOCY BENE-VITA"

Ustka, Pomorskie, Dunina 24
KRS: 0000046363 , NIP: 8392874263 , REGON: 771509070

Cele statutowe

1) działalność społeczno-użyteczna na rzecz społeczności gminy miejskiej i wiejskiej ustki w sferze rozwijania i propagowania inicjatyw, postaw i działań sprzyjających określonym statutowym celom, upowszechniania działań związanych z pomocą rodzinie, pomocy materialnej i niematerialnej bez względu na wiek: bezdomnym, chorym, niepełnosprawnym, a także innym osobom wymagającym pomocy. 2) wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do drugiego człowieka, a także przyczynianie się do prawidłowego funk...Rozwiń
1) działalność społeczno-użyteczna na rzecz społeczności gminy miejskiej i wiejskiej ustki w sferze rozwijania i propagowania inicjatyw, postaw i działań sprzyjających określonym statutowym celom, upowszechniania działań związanych z pomocą rodzinie, pomocy materialnej i niematerialnej bez względu na wiek: bezdomnym, chorym, niepełnosprawnym, a także innym osobom wymagającym pomocy. 2) wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do drugiego człowieka, a także przyczynianie się do prawidłowego funkcjonowania organizacji, oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 23.127,90 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 23.127,90 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego