STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "KALINA" W SUWAŁKACH

Suwałki, Podlaskie, Pułaskiego 66
KRS: 0000046113 , NIP: 8441987548 , REGON: 790746986
star

Cele statutowe

1. Celem stowarzyszenia jest pomoc w zabezpieczaniu godziwych warunków bytowych, zdrowotnych i kulturalnych mieszkańcom dps, którzy z powodu podeszłego wieku, różnych schorzeń somatycznych lub trwałego kalectwa wymagają całodobowej opieki i pielęgnacji. 2. Pomoc polega na pozyskiwaniu środków finansowych oraz rzeczowych na terenie całego kraju i z zagranicy z przeznaczeniem na poprawę warunków bytowych, zakup sprzętu, leków, jak też wyposażenie obiektu i jego unowocześnienia. 3. Ponadto celem st...Rozwiń
1. Celem stowarzyszenia jest pomoc w zabezpieczaniu godziwych warunków bytowych, zdrowotnych i kulturalnych mieszkańcom dps, którzy z powodu podeszłego wieku, różnych schorzeń somatycznych lub trwałego kalectwa wymagają całodobowej opieki i pielęgnacji. 2. Pomoc polega na pozyskiwaniu środków finansowych oraz rzeczowych na terenie całego kraju i z zagranicy z przeznaczeniem na poprawę warunków bytowych, zakup sprzętu, leków, jak też wyposażenie obiektu i jego unowocześnienia. 3. Ponadto celem stowarzyszenia jest prowadzenie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz wspieranie tych jednostek w realizacji ich zadań i przedsięwzięć. 4. Celem działalności statutowej stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego jest również: 1) wykonywanie zadań obejmujących udzielanie pomocy rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej zamieszkujących na obszarze działania stowarzyszenia, 2) ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, 3) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 4) promocja i organizacja wolontariatu wspierającego działalność określoną regulaminem organizacyjnym domu. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 6.132,80 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 6.132,80 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego