STOWARZYSZENIE KLUB ŚLĄSKICH AMAZONEK

Katowice, Śląskie, Mikołaja Kopernika 14
KRS: 0000045031 , NIP: 9542187465 , REGON: 272133836
star star star star

Cele statutowe

Stowarzyszenie ma na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych - kobiet po mastektomii. Stowarzyszenie realizuje zadania publicznie na rzecz grupy tych osób - członkiń stowarzyszenia oraz innych osób, będących w podobnej sytuacji zdrowotnej i życiowej w sferze określonej w art. 4 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Działalność stowarzyszenia obejmuje zadania nieodpłatne i odpłatne w zakresie: 1) ochrony i promocji zdrowia 2) działania na rzecz osób niepełnosprawnych 3) promocji i o...Rozwiń
Stowarzyszenie ma na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych - kobiet po mastektomii. Stowarzyszenie realizuje zadania publicznie na rzecz grupy tych osób - członkiń stowarzyszenia oraz innych osób, będących w podobnej sytuacji zdrowotnej i życiowej w sferze określonej w art. 4 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Działalność stowarzyszenia obejmuje zadania nieodpłatne i odpłatne w zakresie: 1) ochrony i promocji zdrowia 2) działania na rzecz osób niepełnosprawnych 3) promocji i organizacji wolontariatu 4) pomocy społecznej w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 82.938,40 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 82.938,40 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego