OGÓLNOPOLSKI OPERATOR OŚWIATY

Poznań, Wielkopolskie, Jana Gorczyczewskiego 2/7
KRS: 0000044866 , NIP: 7781395875 , REGON: 634239925

Cele statutowe

Fundacja została ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych w zakresie: 1. Działania na rzecz zapewnienia powszechnej dostępności opieki przedszkolnej i żłobkowej. 2. Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego oraz organów państwowych w budowaniu i prowadzeniu sieci ogólnodostępnych placówek oświatowych i opiekuńczych 3. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży. 4. Prowadzenie działalności edukacyjnej na...Rozwiń
Fundacja została ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych w zakresie: 1. Działania na rzecz zapewnienia powszechnej dostępności opieki przedszkolnej i żłobkowej. 2. Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego oraz organów państwowych w budowaniu i prowadzeniu sieci ogólnodostępnych placówek oświatowych i opiekuńczych 3. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży. 4. Prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 107.795.807,30 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 472.698,57 zł
Pozostałe 18.962.405,86 zł
Razem 127.230.911,70 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona