KLUB SPORTOWY "SPARTA" GRABIK

Grabik, Lubuskie, Grabik 102/A
KRS: 0000044712 , NIP: 9281706971 , REGON: 970693756
star star star star star

Cele statutowe

1. Rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu, 2. Współudział w wychowywaniu swych członków i mieszkańców środowiska przez kulturę fizyczną i sport, 3. Czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym, 4. Upowszechanianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych na terenie działania klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 96.350,83 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 96.350,83 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego