TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PRASZKI

Praszka, Opolskie, Mickiewicza 8A
KRS: 0000042753 , NIP: 5761339677 , REGON: 150352040
star

Cele statutowe

Celem działania tpp jest działalność na rzecz ogółu mieszkańców miasta i gminy praszka, w szczególności: 1) propagowanie lokalnego patriotyzmu; 2) pielęgnowanie lokalnych tradycji; 3) upowszechnianie wiedzy o gminie praszka; 4) podejmowanie współpracy z organami władzy publicznej, pracodawcami oraz organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu, kościołami i związkami wyznaniowymi.
Nieweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego