STOWARZYSZENIE POMOCY SZANSA

Witowice, Małopolskie, Witowice 60A
KRS: 0000042710 , NIP: 6591438405 , REGON: 356286644

Cele statutowe

1. Działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego, osobowego, zawodowego rozwoju osób z niepełnosprawnością, również aktywnego godnego uczestnictwa ich w: kulturze, sporcie, edukacji, w życiu społecznym, gospodarczym, a także pomoc ich rodzinom i opiekunom. 2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukację, oświatę, sztukę i działalność kulturalną. 3. działanie na rzecz ochrony środowiska poprzez edukację ekologiczną oraz szerzenie wiedzy...Rozwiń
1. Działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego, osobowego, zawodowego rozwoju osób z niepełnosprawnością, również aktywnego godnego uczestnictwa ich w: kulturze, sporcie, edukacji, w życiu społecznym, gospodarczym, a także pomoc ich rodzinom i opiekunom. 2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukację, oświatę, sztukę i działalność kulturalną. 3. działanie na rzecz ochrony środowiska poprzez edukację ekologiczną oraz szerzenie wiedzy o potrzebie ochrony wody, powietrza, ziemi, przyrody oraz racjonalnego wykorzystania istniejących zasobów. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 11.611.265,26 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 301.364,72 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 4.219,17 zł
Pozostałe 4,55 zł
Razem 11.916.853,70 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona