FUNDACJA "OTWARTYCH SERC"

Sulejówek, Mazowieckie, 3 Maja 36
KRS: 0000042670 , NIP: 9521743168 , REGON: 010088145
star star star

Cele statutowe

1. Powołanie i prowadzenie Ośrodka dziennego pobytu i rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych- pobyt dzienny i całodobowy i inne działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 2. udzielanie pomocy materialnej, środowiskowej i oświatowej dzieciom niepełnosprawnym i zagrożonym patologią oraz ich rodzinomi opiekunom. 3. działalność charytatywna 4. działalność edukacyjna. Aktualnie najważniejszym celem Fundacji jest prowadzenie Szkół Specjalnych: Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej do pracy w...Rozwiń
1. Powołanie i prowadzenie Ośrodka dziennego pobytu i rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych- pobyt dzienny i całodobowy i inne działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 2. udzielanie pomocy materialnej, środowiskowej i oświatowej dzieciom niepełnosprawnym i zagrożonym patologią oraz ich rodzinomi opiekunom. 3. działalność charytatywna 4. działalność edukacyjna. Aktualnie najważniejszym celem Fundacji jest prowadzenie Szkół Specjalnych: Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej do pracy w której uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności do poradzenia sobie w dorosłym życiu i p Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.634.995,95 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 1.634.995,95 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona