OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA-KONSTANTYNÓW W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

Konstantynów Łódzki, Łódzkie, Pl. Wolności 35/37
KRS: 0000041907 , NIP: 7271467216 , REGON: 471336382
star star star star

Cele statutowe

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w zakresie z PSP, organami samorządowymi i innymi podmiotami. 2. Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń (wypadki drogowe, działania sanitarno-epidemiologiczne). 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz o sposobach ochrony prze...Rozwiń
1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w zakresie z PSP, organami samorządowymi i innymi podmiotami. 2. Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń (wypadki drogowe, działania sanitarno-epidemiologiczne). 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz o sposobach ochrony przed nimi. 4. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, prowadzenie działalności kulturowej i oświatowej. 5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej, Ustawie o OSP oraz statutu OSP. 6. Działania na rzecz ochrony środowiska. 7. Wspomagania rozwoju społeczności lokalnych. 8. Prowadzenie i organizowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.510.341,58 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 9.648,49 zł
Razem 1.519.990,07 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona