OCHOTNICZA SŁUŻBA RATOWNICZA

Lębork, Pomorskie, Krzywoustego 1
KRS: 0000041352 , NIP: 8411503155 , REGON: 770832514

Cele statutowe

Ratownictwo i ochrona ludności Ochrona i promocja zdrowia Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, wojen w kraju i za granicą Nauka, edukacja, oświata i wychowanie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego Przeciwdziałanie patologiom społecznym Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz...Rozwiń
Ratownictwo i ochrona ludności Ochrona i promocja zdrowia Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, wojen w kraju i za granicą Nauka, edukacja, oświata i wychowanie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego Przeciwdziałanie patologiom społecznym Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans Promocja i organizacja wolontariatu Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa Upowszechnianie i ochrona praw dziecka Działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnych Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.025.288,10 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 73.805,59 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 1,25 zł
Pozostałe 185.312,36 zł
Razem 1.284.407,30 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona